contact(at)vsec.com.vn 0904.861.337

  • slidebg1
    “Thông tin của bạn
    Là trách nhiệm của chúng tôi”
  • slidebg1

Rà soát bảo mật


VSEC sẽ tiến hành kiểm tra an ninh đối với hệ thống của khách hàng từ bên ngoài ...

Đánh giá và thử nghiệm xâm nhập


Để dịch vụ của bạn hoạt động liên tục, đảm bảo bảo mật là công việc không thể thiếu..

Điều tra thông tin


Với sự phát triển của Internet người dùng đang sản xuất ngày càng nhiều thông tin trên Internet...

Monybiz - Giám sát hệ thống IT:


Dịch vụ Giám sát website và hệ thống public của VSEC chúng tôi được xây dựng dựa trên các nền tảng...

Bạn cầnĐào tạo Infosec Training


Giám sát hệ thống và ứng dụng


Đánh giá bảo mật thông tin


Tư vấn và cung cấp giải pháp


Liên hệ với chúng tôiKhách hàng:Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Sở TTTT TP. Hồ Chí Minh


Tập đoàn Viễn thông Quân đội


Sở TTTT Vĩnh Phúc


Sở TTTT Khánh Hòa


Vietnam Airlines


Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FIS)


Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng


Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI)

Tập đoàn tài chính PPF


Sở TTTT Hà Nội


Và nhiều tổ chức khácĐối tác :