REDTEAM

Là một nhóm được cấp quyền và tổ chức để mô phỏng một cuộc tấn công của đối thủ tiềm năng hoặc các khả năng khai thác chống lại một hệ thống an toàn thông tin của doanh nghiệp.

Mục tiêu của Red Team là cải thiện an toàn thông tin mạng cho doanh nghiệp bằng việc minh họa các tác động của các cuộc tấn công thành công và minh họa những gì thực sự hoạt động cho đội ngũ phòng thủ (Blue Team) trong một môi trường hoạt động.

— Computer Security Resource Center, NIST —

PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỰC HIỆN

THREAT INTELLIGENCE

VSEC sử dụng Framework của GFMA (Global Financial Markets Association – Hiệp hội thị trường tài chính toàn cầu) hướng dẫn quy định về kiểm thử xâm nhập cho dịch vụ tài chính, mô tả về vòng đời thực hiện dự án.

YÊU CẦU TƯ VẤN

Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo mật, chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ sư tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm, đã thực hiện rất nhiều dự án đánh giá bảo mật cho hàng loạt các tổ chức với những đặc thù hệ thống khác nhau. Doanh nghiệp sẽ luôn nhận được vấn đề chính xác cho hệ thống của mình và các đề xuất có thể hoàn thiện nó.