REDTEAM

RedTeam là phương pháp đánh giá bảo mật dựa trên việc thực hiện hành vi tấn công bằng mọi cách nhằm xâm nhập thành công vào hệ thống của doanh nghiệp như các tội phạm mạng.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

Bao gồm các chuyên gia ATTT với tư duy và hành động như tin tặc

Các hoạt động không bị hạn chế cách thức, quy mô, mức độ tấn công

Tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất mà khách hàng muốn hướng tới

Được ủy quyền để tấn công và khai thác vào hệ thống

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẴN SÀNG CHỐNG LẠI CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG THỰC SỰ

KIỂM TRA TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ BẢO MẬT, CON NGƯỜI VÀ QUY TRÌNH

XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI MỘT LOẠT CÁC RỦI RO BẢO MẬT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ ỨNG CỨU SỰ CỐ

GIẢI QUYẾT CÁC RỦI RO VÀ GIẢM THIỂU CÁC LỖ HỔNG BẢO MẬT

GIẢM THIỂU CHI PHÍ BẢO MẬT TRONG TƯƠNG LAI

PHÁT HIỆN CÁC ĐIỂM YẾU MÀ CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA KHÁC BỎ SÓT

YÊU CẦU TƯ VẤN

Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo mật, chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ sư tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm, đã thực hiện rất nhiều dự án đánh giá bảo mật cho hàng loạt các tổ chức với những đặc thù hệ thống khác nhau. Doanh nghiệp sẽ luôn nhận được vấn đề chính xác cho hệ thống của mình và các đề xuất có thể hoàn thiện nó.