Giải pháp bảo mật cho tập đoàn tiên phong về đô thị xanh

Nghiên cứu điển hình VSEC - BLOG

Khách hàng của VSEC là một tập đoàn lớn sở hữu dự án khu đô thị xanh lớn nhất miền Bắc, ngoài ra doanh nghiệp này còn đầu tư đa ngành vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, du lịch, vui chơi giải trí…
Đi cùng các hạng mục kinh doanh đa ngành nghề là bộ máy vận hành lớn với hơn 300 nhân sự và hệ thống CNTT quy mô lớn.

Thách thức đặt ra cho VSEC là cẩn đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp trên truyền thông trong khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với rất nhiều dữ liệu nhạy cảm về khách hàng cần được bảo vệ. Doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân sự chuyên trách về ATTT, số lượng server và máy trạm lớn, nghiệp vụ đa dạng, hệ thống kết nối rộng, thường xuyên cập nhật nhiều ứng dụng mới vào hệ thống.

Với kinh nghiệm đa dạng suốt gần 20 năm qua, chúng tôi đã thực hiện các giải pháp bảo mật cho khách hàng như:
– Đánh giá và rà soát toàn bộ hạ tầng Công nghệ thông tin và các Ứng dụng hiện tại.
– Triển khai giám sát toàn bộ server và máy trạm của doanh nghiệp
– Cảnh báo và phối hợp phân tích ngăn chặn các mối nguy ATTT
– Khởi tạo trang quản trị tài khoản quản lý tổng hợp tất cả các thành phần được giám sát
– Xuất báo cáo định kỳ và tổng quan các sự kiện cảnh báo ATTT

Sau quá trình thực hiện Kiểm thử thâm nhập (Pentest) và phân tích hệ thống, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã phát hiện các lỗ hổng trên hệ thống ứng dụng CNTT của khách hàng. Từ đó đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ khách hàng triển khai để giảm thiểu các nguy cơ ATTT, đảm bảo hình ảnh của khách hàng cũng như giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.