Đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin cho tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam

VSEC - BLOG Nghiên cứu điển hình

Là một doanh nghiệp sản xuất năng lượng, thành viên của tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực trọng yếu quốc gia.

Hoạt động trong lĩnh vực trọng yếu quốc gia, sở hữu hệ thống cấp độ 4, chịu sự quy định về ATTT của cơ quan quản lý Nhà nước. Đội ngũ nhân sự chuyên trách về ATTT còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động đảm bảo ATTT

Đánh giá và rà soát toàn bộ hệ thống Công nghệ thông tin của đơn vị. Triển khai giám sát toàn bộ server, máy trạm, thiết bị mạng của đơn vị. Cảnh báo và phối hợp phân tích ngăn chặn các mối nguy ATTT.

Phát hiện các lỗ hổng trên hệ thống CNTT của khách hàng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ khách hàng triển khai giảm thiểu các nguy cơ ATTT. Giám sát ATTT 24/7 cho hệ thống CNTT của khách hàng, phát hiện kịp thời các sự cố ATTT để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Giúp khách hàng đáp ứng được các yêu cầu, quy định của cơ quan Nhà nước về đảm bảo ATTT trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trọng yếu quốc gia.