Skip to main content
search
Category

Tuyển dụng

Tuyển dụng

ACCOUNT MANAGER (HCM)

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kinh doanh về các chỉ tiêu doanh số được giao. Thực hiện các công việc phát triển kinh doanh liên quan đến các thiết bị, giải pháp và dịch vụ CNTT…. đảm bảo đạt…
vsec hr
09/06/2023
Tuyển dụng

KẾ TOÁN VIÊN

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Hạch toán các bút toán chi tiết vào phần mềm kế toán theo hướng dẫn - Thực hiện các nghiệp vụ của Kế toán thanh toán: + Theo dõi và làm hồ sơ thanh toán nhà cung cấp trong và ngoài nước + Theo dõi…
vsec hr
09/06/2023
Tuyển dụng

SENIOR PENTEST (HN)

MÔ TẢ: Thực hiện phân tích chuyên sâu trên các máy chủ để xác định các nguồn xâm nhập và lỗ hổng Triển khai các giải pháp để quét mạng doanh nghiệp trên các mạng để phát hiện và tuân thủ lỗ hổng bảo mật Đánh giá tính bảo mật…
VSEC MKT
15/03/2023
Tuyển dụng

Tuyển dụng Thực tập sinh Pentester

1. Mô tả công việc: Thực hiện các sự án theo phân công của trưởng phòng Tham gia triển khai theo quy trình đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập đối với ứng dụng và hệ thống hạ tầng CNTT. Thực hiện đánh giá black box, white box đối…
VSEC MKT
12/03/2023