TÀI LIỆU

Tổng hợp các tài liệu chuyên môn trong ngành An toàn thông tin
[BROCHURE] CYBER SECURITY EXPERT SERVICE
Dịch vụ Chuyên gia An toàn thông tin của VSEC mang đến các dịch vụ an toàn thông tin tùy biến theo yêu cầu và quy mô khác nhau, đóng vai trò là một đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
VSEC CYBER SECURITY REPORT 2021
Năm 2021, VSEC đã thực hiện nhiều dự án ATTT cho các đơn bị thuộc đa dạng khối ngành nghề và quy mô hệ thống CNTT. Dưới đây là báo cáo tổng hợp về tình hình ATTT trong năm 2021 do VSEC thống kê và nhận định
CORPORATE PROFILE
Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC là đơn bị hoạt động đánh giá An toàn thông tin (ATTT) đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp và hàng đầu trong 20 năm qua. Các dịch vụ của VSEC đáp ứng nhu cầu của tất cả các tổ chức và doanh nghiệp bất kể yêu cầu triển khai, quy mô hay sự phức tạp của hệ thống hạ tầng CNTT.
[BROCHURE] SECURITY OPERATION CENTER
Trung tâm giám sát và điều hành An toàn thông tin (SOC) của VSEC là sự kết hợp của quy trình – công nghệ – con người, cho phép phát hiện, phân tích và ứng phó sự cố hiệu quả. Bao gồm một tập hợp các quy trình, công nghệ và một nhóm các nhà phần tích bảo mật chuyên sâu, SOC của chúng tôi cung cấp khả năng hiển thị và quản lý đầy đủ về toàn bộ hệ thống CNTT.