Skip to main content
search

Chiều 1-12, ông Trương Đức Lượng – Chủ tịch HĐQT của VSEC đã tham gia đào tạo lớp bồi dưỡng về khoa học dữ liệu và an ninh mạng tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Thông tin.

Diễn ra trong gần 5 tháng, lớp học dành cho các học viên đào tạo sĩ quan tác chiến không gian mạng góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành, phát triển toàn diện cả kiến thức và kỹ năng, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng khoa học dữ liệu và an ninh mạng

Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ phát biểu khai mạc. 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng khoa học dữ liệu và an ninh mạng

Các đại biểu tham gia khai giảng lớp bồi dưỡng về khoa học dữ liệu và an ninh mạng. 

Phát biểu khai mạc, Đại tá, TS Trần Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ cho rằng, đây là sự kiện đánh dấu bước đầu sự hợp tác của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ với VSEC và Công ty EduClaaS – đối tác  cung cấp nhân sự chuyên gia Cyber security của VSEC) về việc đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho Quân đội và nhu cầu dân sinh. Đồng thời đó cũng là chức năng, nhiệm vụ của trung tâm đã được Bộ Quốc phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc và Trường Sĩ quan Thông tin giao cho.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng khoa học dữ liệu và an ninh mạng

Các học viên đào tạo sĩ quan tác chiến không gian mạng tham gia lớp bồi dưỡng.

Việc tổ chức lớp học nhằm tạo điều kiện cho học viên của Trường Sĩ quan Thông tin được tiếp cận, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và an ninh mạng.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng khoa học dữ liệu và an ninh mạng

Ông Trương Đức Lượng – Chủ tịch HĐQT VSEC giới thiệu chuyên đề trong ngày khai giảng

Ngay trong ngày khai giảng, các chuyên gia của VSEC và Công ty EduClaaS giới thiệu một số chuyên đề: Sự cần thiết của khoa học dữ liệu hiện nay; kỹ thuật an ninh mạng; kiểm thử xâm nhập và thực nghiệm Social Engineering (kỹ thuật xã hội).

Leave a Reply