USB USEC ngăn chặn sự lây nhiễm mã độc

Hiện nay, việc sử dụng USB để sao chép dữ liệu vào máy tính đã trở nên phổ biến. Cùng với đó là nguy cơ lây nhiễm mã độc vào máy tính thông qua USB ngày càng tăng cao. USB USec của Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam được thiết kế nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm mã độc qua hình thức này mà vẫn tạo sự thuận tiện tối đa cho người dùng bất kỳ.

Lợi ích

Cách sử dụng

1. Hướng dẫn chung

 • Cắm USb vào máy tính, hiện ra ổ đĩa có tên “CD Drive USec”, đây là ổ đĩa CDROM ảo cho phép chỉ đọc (read-only). Ổ CDROM này lưu phần mềm USec và thư viện Microsoft NET Framework Version 4.0 để chạy chương trình.
 • Đối với máy tính HĐH Windows 2000/XP hoặc Windows 7 (bản chưa cập nhật) chưa cài Microsoft NET Framework 4.0, phần mềm sẽ tự động chạy trình cài đặt có sẵn trong CDROM ảo. Đối với Windows 7 đã cập nhật hoặc Windows 8 trở lên không cần cài đặt thêm.
 • Phần mềm cho phép thực hiện các chức năng: tạo thư mục, sao chép tài liệu từ windows sang USB USec và ngược lại, sao chép tài liệu giữa các thư mục con trong USB; sửa tên tài liệu; xóa tài liệu; định dạng lại USB USec.
 • Có thể đổi mật khẩu đăng nhập từ giao diện đăng nhập.
 • Lưu ý:
  •  Không sao chép được quá nhiều tài liệu cùng lúc (không quá khoảng 180 tài liệu) vào trong một thư mục.
  • Chỉ sao chép và xóa được thư mục một lớp (có nghĩa là chỉ sao chép, xóa các tài liệu trong thư mục chính, không sao chép và xóa được các thư mục con chứa trong thư mục chính).
  • Khi định dạng (format) lại USB USec thì tất cả dữ liệu chứa trong USB bị xóa.
  • Phần mềm chỉ cho phép nhập sai mật khẩu không quá 10 lần, nếu quá toàn bộ dữ liệu sẽ bị khóa.

2. Chạy chương trình:

Cắm USB vào máy tính, xuất hiện ổ đĩa “CD Drive USec”

Chạy bằng cách kích đúp chuột vào ổ đĩa CD USec hoặc mở vào CD và chạy:

3. Tạo mật khẩu:

Tạo mật khẩu đăng nhập và mã hóa cho USec khi sử dụng lần đầu hoặc sau khi format USec (định dạng lại USec):

4. Đăng nhập:

 • Nhập mật khẩu người dùng để đăng nhập. Phần mềm chỉ cho phép nhập sai không quá 10 lần, nếu quá toàn bộ dữ liệu bị khóa.
 • Phần mềm có hỗ trợ bàn phím ảo.

5. Giao diện chính

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính phần mềm quản lý sẽ xuất hiện:

6. Copy dữ liệu, xóa dữ liệu:

 • Thao tác sao chép dữ liệu: Có thể kéo thả giữa hai khung của sổ của ứng dụng, kích chuột phải chọn copy (paste), sử dụng tổ hợp phím Ctrl+c (Ctrl+v). Có thể sao chép nhiều tài liệu, thư mục đồng thời.
 • Phần mềm quản lý sẽ hỏi mật khẩu mã hóa của tài liệu để mã hóa tài liệu khi sao chép tài liệu vào USB hoặc giải mã tài liệu khi sao chép từ USB sang máy tính.
 • Nếu nhập đúng mật khẩu mã hóa thì phần mềm quản lý sẽ bắt đầu mã hóa và sao chép dữ liệu:

Xóa dữ liệu: Có thể xóa một hoặc nhiều tài liêu cần xóa một lúc, chuột phải chọn “Delete” hoặc nhấn phím “Delete” trên bàn phím.

Lưu ý: chỉ sao chép/xóa được thư mục 01 lớp (có nghĩa là chỉ sao chép/xóa các tài liệu trong thư mục chính, không sao chép/xóa được các thư mục con chứa trong thư mục chính).

7. Đổi mật khẩu

8. Format USB (Định dạng USB)

Việc format USB sẽ xóa toàn bộ dữ liệu lưu trong USB:

 • Chọn Hệ thống/Format USB trên menu chương trình. Xuất hiện cảnh báo:
 • Chương trình sẽ thực hiện format trong ít phút. Kết thúc format sẽ đưa ra thông báo:

Trải nghiệm ngay sản phẩm USB USEC