Thông tin website

Tại thời điểm website chính thức hoạt động, thông tin kĩ thuật của website như sau:

– Sử dụng shared hosting
WordPress phiên bản 5.0.3 cùng các module:FancyboxContact Form 7,…..
PHP phiên bản 5.6
Tuy website không lưu bất kỳ thông tin nào của khách hàng, nhưng, với sự phát triển của công nghệ và các kĩ thuật tấn công, chúng tôi luôn luôn ủng hộ, cổ vũ cộng đồng các nhà nghiên cứu bảo mật, tấn công thử nghiệm và có các phần quà thú vị cho họ. Thông báo theo thông tin liên hệ dưới đây:

Email: support@vsec.com.vn
PGP Public Keyhttps://vsec.com.vn/PublicKey/2017website_Support_pub.asc