Tuyển dụng Vsec

* Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

  • Tiêp xúc khách hàng, phân tích mô hinh kinh doanh thực tế
  • Viết tài liệu về yêu cầu chi tiết của chương trình để developer làm việc
  • Demo chương trình để xem độ phù hợp với yêu cầu của khách hàng
  • Theo dõi team develop để hiện thực đúng tiến độ và đúng theo yêu cầu của phân tích hệ thống đưa ra
  • Giải thích truyền tải ý tưởng chương trình cho khách hàng mới

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch, chiến lược marketing cho Công ty
  • Lên kế hoạch, tối ưu hóa và thực hiện chiến lược Marketing online thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng: SEO, Forum, Face book, Email Marketing,…
  • Thực hiện các hoạt động marketing offline theo kế hoạch đã xây dựng
  • Thống kê dữ liệu quản lý, lập báo đánh giá phân tích chi tiết về hiệu quả các hoạt động của từng chiến dịch marketing
  • Phối hợp với các Phòng khác để tương tác trong công việc Marketing – Kinh doanh và phát triển thị trường, sản phẩm do công ty cung cấp