Tuyển dụng Vsec

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch triển khai đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập đối với hệ thống mạng, thiết bị mạng, máy chủ dịch vụ, máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Thực hiện đánh giá black box, white box đối với hệ thộng mạng. máy chủ, thiết bị router, firewall, thiết bị wifi
 • Tìm kiếm, sử dụng các mã khai thác đã được công bố
 • Kiểm chứng các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, đưa ra được các minh chứng khi khai thác thành công các lỗ hổng

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch triển khai đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập trên các ứng dụng Web, Web service, Mobile
 • Thực hiện đánh giá black box, white box đối với ứng dụng web và mobile
 • Thực hiện đánh giá, kiểm thử an toàn bảo mật trên mã nguồn ứng dụng
 • Kiểm chứng các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, đưa ra được các minh chứng khi khai thác thành công các lỗ hổng
 • Tham gia nghiên cứu các framework mã nguồn mở, viết mã khai thác dựa trên các CVE đã công bố
 • Tham gia nghiên cứu các phương pháp mới trong khai thác lỗ hổng phần mềm. Tìm kiếm lỗ hổng trên các framework mã nguồn mở

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Tham gia vào sứ mệnh phát triển các sản phẩm an toàn thông tin chất lượng, bảo vệ hàng triệu máy tính của người sử dụng tại Việt Nam
 • Nghiên cứu công nghệ mới góp phần thúc đẩy sản phẩm ATTT có chất lượng cao, uy tín và top bảo mật thế giới
 • Lập trình phát triển theo yêu cầu của dự án
 • Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào dự án
 • Xây dựng các công cụ nội bộ cho các dự án

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Tham gia vào sứ mệnh phát triển các sản phẩm an toàn thông tin chất lượng, bảo vệ hàng triệu máy tính của người sử dụng tại Việt Nam
 • Nghiên cứu công nghệ mới góp phần thúc đẩy sản phẩm ATTT có chất lượng cao, uy tín và top bảo mật thế giới
 • Lập trình, phát triển sản phẩm bảo mật cho máy tính người dùng
 • Nghiên cứu các kỹ thuật tấn công, lây nhiễm cao cấp của mã độc
 • Đưa ra giải pháp phòng tránh, bảo vệ máy tính trước các nguy cơ tấn công
 • Phát triển công cụ, giải pháp automation phân tích và cảnh báo

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Thực hiện test, verify bug sản phẩm
 • Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án
 • Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test
 • Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án
 • Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…