Tuyển dụng Vsec

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Thực hiện test, verify bug sản phẩm
 • Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án
 • Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test
 • Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án
 • Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…

* Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Tiêp xúc khách hàng, phân tích mô hinh kinh doanh thực tế
 • Viết tài liệu về yêu cầu chi tiết của chương trình để developer làm việc
 • Demo chương trình để xem độ phù hợp với yêu cầu của khách hàng
 • Theo dõi team develop để hiện thực đúng tiến độ và đúng theo yêu cầu của phân tích hệ thống đưa ra
 • Giải thích truyền tải ý tưởng chương trình cho khách hàng mới

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược marketing cho Công ty
 • Lên kế hoạch, tối ưu hóa và thực hiện chiến lược Marketing online thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng: SEO, Forum, Face book, Email Marketing,…
 • Thực hiện các hoạt động marketing offline theo kế hoạch đã xây dựng
 • Thống kê dữ liệu quản lý, lập báo đánh giá phân tích chi tiết về hiệu quả các hoạt động của từng chiến dịch marketing
 • Phối hợp với các Phòng khác để tương tác trong công việc Marketing – Kinh doanh và phát triển thị trường, sản phẩm do công ty cung cấp