Tuyển dụng Vsec

*Hết hạn nộp đơn

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Số lượng: 01

Mô tả công việc:

  • Thu thập yêu cầu
  • Hỗ trợ việc xác định tầm nhìn và chiến lược sản phẩm
  • Làm việc với các kỹ sư hàng đầu
  • Định hướng sản phẩm để thị trường chấp nhận và sử dụng