Tuyển dụng Vsec

Mô tả công việc

  • • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển sản phẩm
   • Có hiểu biết ReactJS, VueJs là một lợi thế.
   • Bảo trì, nâng cấp cho frontend của sản phẩm của công ty (Angularjs)
   • Tham gia vào việc phát triển sản phẩm của công ty, lập trình frontend, chuyển các file thiết kế (PSD, Sketch, invision,..) sang HTML CSS.

Mô tả công việc

 • Được đào tạo về qui trình, các kỹ năng về kiểm thử xâm nhập
 • Được tham gia thực hành kiểm thử trên môi trường lab
 • Tham gia kiểm thử thực tế trên một số dự án của công ty
 • Tham gia nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia các kỹ thuật khai thác mới trên ứng dụng, tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, thiết bị IoT