Tuyển dụng Vsec

*Hết hạn nộp đơn

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Số lượng: 01

Mô tả công việc:

 • Thu thập yêu cầu
 • Hỗ trợ việc xác định tầm nhìn và chiến lược sản phẩm
 • Làm việc với các kỹ sư hàng đầu
 • Định hướng sản phẩm để thị trường chấp nhận và sử dụng

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch triển khai đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập đối với hệ thống mạng, thiết bị mạng, máy chủ dịch vụ, máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Thực hiện đánh giá black box, white box đối với hệ thộng mạng. máy chủ, thiết bị router, firewall, thiết bị wifi
 • Tìm kiếm, sử dụng các mã khai thác đã được công bố
 • Kiểm chứng các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, đưa ra được các minh chứng khi khai thác thành công các lỗ hổng

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch triển khai đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập trên các ứng dụng Web, Web service, Mobile
 • Thực hiện đánh giá black box, white box đối với ứng dụng web và mobile
 • Thực hiện đánh giá, kiểm thử an toàn bảo mật trên mã nguồn ứng dụng
 • Kiểm chứng các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, đưa ra được các minh chứng khi khai thác thành công các lỗ hổng
 • Tham gia nghiên cứu các framework mã nguồn mở, viết mã khai thác dựa trên các CVE đã công bố
 • Tham gia nghiên cứu các phương pháp mới trong khai thác lỗ hổng phần mềm. Tìm kiếm lỗ hổng trên các framework mã nguồn mở