Tuyển dụng Vsec

Mô tả công việc

  • Tham gia vào việc phát triển Frontend các ứng dụng nền Web với HTML/CSS, JavaScript, sử dụng các framework/thư viện như Angular, Bootstrap …;
  • Có hiểu biết, sử dụng thành thạo ReactJS, VueJs là một lợi thế.
  • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển sản phẩm

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Số lượng: 01

Mô tả công việc:

  • Thu thập yêu cầu
  • Hỗ trợ việc xác định tầm nhìn và chiến lược sản phẩm
  • Làm việc với các kỹ sư hàng đầu
  • Định hướng sản phẩm để thị trường chấp nhận và sử dụng