Tuyển dụng Vsec

Mô tả công việc

  • Tham gia vào việc phát triển sản phẩm của công ty, lập trình frontend, chuyển các file thiết kế (PSD, Sketch, invision,..) sang HTML CSS.
  • Bảo trì, nâng cấp cho frontend của sản phẩm của công ty (Angularjs)
  • Có hiểu biết ReactJS, VueJs là một lợi thế.
  • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển sản phẩm

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Số lượng: 01

Mô tả công việc:

 • Thu thập yêu cầu
 • Hỗ trợ việc xác định tầm nhìn và chiến lược sản phẩm
 • Làm việc với các kỹ sư hàng đầu
 • Định hướng sản phẩm để thị trường chấp nhận và sử dụng

Mô tả công việc

 • Được đào tạo về qui trình, các kỹ năng về kiểm thử xâm nhập
 • Được tham gia thực hành kiểm thử trên môi trường lab
 • Tham gia kiểm thử thực tế trên một số dự án của công ty
 • Tham gia nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia các kỹ thuật khai thác mới trên ứng dụng, tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, thiết bị IoT