Tuyển dụng Vsec

Mô tả công việc

  • Được đào tạo về qui trình, các kỹ năng về kiểm thử xâm nhập
  • Được tham gia thực hành kiểm thử trên môi trường lab
  • Tham gia kiểm thử thực tế trên một số dự án của công ty
  • Tham gia nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia các kỹ thuật khai thác mới trên ứng dụng, tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng, thiết bị IoT