vsec Tag

* Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

  • Tiêp xúc khách hàng, phân tích mô hinh kinh doanh thực tế
  • Viết tài liệu về yêu cầu chi tiết của chương trình để developer làm việc
  • Demo chương trình để xem độ phù hợp với yêu cầu của khách hàng
  • Theo dõi team develop để hiện thực đúng tiến độ và đúng theo yêu cầu của phân tích hệ thống đưa ra
  • Giải thích truyền tải ý tưởng chương trình cho khách hàng mới

*Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch, chiến lược marketing cho Công ty
  • Lên kế hoạch, tối ưu hóa và thực hiện chiến lược Marketing online thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng: SEO, Forum, Face book, Email Marketing,…
  • Thực hiện các hoạt động marketing offline theo kế hoạch đã xây dựng
  • Thống kê dữ liệu quản lý, lập báo đánh giá phân tích chi tiết về hiệu quả các hoạt động của từng chiến dịch marketing
  • Phối hợp với các Phòng khác để tương tác trong công việc Marketing – Kinh doanh và phát triển thị trường, sản phẩm do công ty cung cấp

Năm 2017 vừa qua, VSEC đã cung cấp dịch vụ đến một số lượng lớn khách hàng trong và ngoài nước, bảo đảm được sự an toàn cho nhiều hệ thống. Các khách hàng hầu hết đều là doanh nghiệp có tiếng nên tổng số người sử dụng dịch vụ của khách hàng cũng rất khổng lồ, lên đến hàng chục triệu người. Điều này cũng đồng nghĩa rằng VSEC đã giúp bảo vệ trực tiếp và gián tiếp hàng loạt người dùng khỏi các cuộc tấn công.