Khách hàng

Câu chuyện thành công

Sau mỗi lần hợp tác với các doanh nghiệp, VSEC sẽ kể lại quá trình cung cấp dịch vụ bằng một câu chuyện thành công như lời cảm ơn khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của VSEC. Đây cũng là một cơ sở để các bạn, nhưng ai còn băn khoăn có thể yên tâm hơn trong việc lựa chọn công ty bảo mật cho doanh nghiệp của mình!

***Để bảo vệ danh tính của khách hàng, VSEC xin phép không nêu trực tiếp tên doanh nghiệp trong mỗi case study.