Kiểm thử xâm nhập cho ứng dụng

Một ứng dụng web trung bình có 22,4 điểm yếu, trong khi 98% ứng dụng có ít nhất một rủi ro.Các ứng dụng quý giá của bạn có thể chịu nổi một cuộc tấn công mạng không? Thậm chí ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thì câu trả lời vẫn là “KHÔNG” đối với nhiều doanh nghiệp. Đừng lo, dịch vụ Đánh giá bảo mật ứng dụng của VSEC có thể giúp bạn tránh được tin tặc tấn công.

Dịch vụ của chúng tôi

Đánh giá an toàn thông tin khi vận hành thực tế

Việc Đánh giá bảo mật ứng dụng của chúng tôi bao gồm phân tích và nhận diện tình trạng an ninh ở các khía cạnh nhược điểm hạ tầng kiến trúc, thông lệ lập trình, và các điểm yếu của ứng dụng web trong môi trường vận hành thực tế hoặc trong các điều kiện động. Phương pháp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành như OWASP, SANS, ISECOM và CVE, cùng với các kỹ thuật của chính VSEC.

Mô hình hóa nguy cơ nhanh chóng

Bảo mật có thể không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của một nhóm phát triển ứng dụng. VSEC giúp giảm thiểu tổng chi phí phát triển ứng dụng và tạo lập mô hình nguy cơ tương thích với các quy trình phát triển phần mềm có tốc độ nhanh như Agile, v.v…

Đánh giá bảo mật ứng dụng di động

VSEC tiến hành đánh giá bảo mật ứng dụng di động một cách thấu đáo nhằm giúp đội ngũ của doanh nghiệp phát triển ứng dụng di động an toàn mà nhanh và hiệu quả. Việc đánh giá bảo mật ứng dụng di động của VSEC bao quát toàn bộ môi trường ứng dụng di động, từ ứng dụng local chạy trên thiết bị đến các dịch vụ web chạy nền và các RESTful API hỗ trợ các ứng dụng di động không chạy trên thiết bị. Chúng tôi cũng tiến hành đánh giá bảo mật ứng dụng di động tùy biến theo nhu cầu độc nhất hoặc đặc thù theo ngành của doanh nghiệp bạn.

Tư vấn bảo mật và quản lý rủi ro

Tất cả mọi khía cạnh về phát triển ứng dụng, framework và môi trường làm việc của bạn sẽ được nhận diện, và cả các điểm mạnh và nhược điểm phổ biến gắn liền với chương trình SDLC của bạn đều được đánh giá chính xác. Dựa trên kết quả phân tích lỗ hổng này, VSEC giúp lập kế hoạch khắc phục để nâng cao năng lực bảo mật cho chu trình phát triển phần mềm của doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn triển khai bảo mật để cải thiện chương trình SDLC của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về mục tiêu và động lực phát triển kinh doanh của bạn, tập hợp hồ sơ về các ứng dụng hiện hữu của bạn, và phác thảo một bộ các yêu cầu bảo mật ứng dụng tùy biến có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Các yêu cầu này là cơ sở để xây dựng các yêu cầu cụ thể, đặc biệt cho các ứng dụng cụ thể.

Từ danh mục các ứng dụng của bạn, chúng tôi sẽ xây dựng một bộ hồ sơ rủi ro cho ứng dụng và tiến hành quá trình xác định rủi ro có thể lặp đi lặp lại cho các ứng dụng tương lai. Chúng tôi sẽ phân loại dữ liệu và tài sản, vận dụng các động cơ tuân thủ và bức tranh tổng thể về các nguy cơ trong hiện tại để trích xuất một danh sách ưu tiên gồm các ứng dụng có rủi ro cao. Với việc xếp hạng rủi ro nhất quán và hiệu quả đối với kho ứng dụng của bạn, bạn có thể nắm bắt bức tranh tổng thể về các nguy cơ hiện nay của bạn và tiếp cận được các thông tin đáng tin cậy để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh.

VSEC hướng dẫn cách khắc phục và giúp giảm bớt tuổi trung bình của các điểm yếu mở. Chúng tôi liên hệ với việc đánh giá hậu phát triển của nhóm phát triển để thiết lập và hoàn chỉnh một chính sách khắc phục rủi ro bám sát theo nội quy của doanh nghiệp. Trong khi các tư vấn viên của chúng tôi tập trung xử lý các vấn đề bảo mật, nhóm phát triển có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác đồng thời, giữ cho dự án đi đúng lộ trình và ngân sách.

Dùng thử MIỄN PHÍ!

Lợi ích

Nâng cao

bảo mật và an toàn dữ liệu bằng việc chủ động nhận diện các vấn đề bảo mật

Cân bằng

nhu cầu kinh doanh với yêu cầu kỹ thuật về bảo mật và tuân thủ

Khắc phục

các rủi ro vận hành qua phân tích đáng tin cậy và đem đến giải pháp khả thi

Tiết kiệm

chi phí duy trì chuyên gia bảo mật nội bộ

Tài nguyên

Lời khuyên về đánh giá ứng dụng tùy biến của bạn

Tìm và xử lý vấn đề bảo mật cho ứng dụng của bạn

Tài liệu giới thiệu

Dịch vụ Đánh giá bảo mật ứng dụng

Tải về

a

Ba cách để quản lý bảo mật trong Agile-DevOps

a

Snow – Phòng chống Shoulder Surfing trên ứng dụng chat di động

Snow – Phòng chống Shoulder Surfing trên ứng dụng chat di động

a

Nghiên cứu của Gartner về bảo mật ứng dụng

a

Quản lý bảo mật ứng dụng 2017

Phòng chống tấn công DDoS tinh vi

Câu chuyện thành công

Muốn xem thêm? Hãy xem tất cả CASE STUDIES

Cảm nhận của khách hàng

Khách hàng tin cậy VSEC

Dùng thử MIỄN PHÍ!