Đánh giá an toàn thông tin mạng LAN

Dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin mạng LAN của VSEC bao gồm phân tích lỗ hổng nội bộ và kiểm thử xâm nhập để đảm bảo các mạng nội bộ của người dùng được bảo mật tốt, bao gồm các hệ thống người dùng cuối.
Việc phân tích lỗ hổng nội bộ và kiểm thử xâm nhập đối với các hệ thống trên (các) mạng LAN doanh nghiệp được thực hiện từ phía sau tường lửa để phê chuẩn bảo mật theo lớp và phòng vệ chuyên sâu.
Việc đánh giá an toàn thông tin mạng LAN chỉ ra các lỗ hổng ảnh hưởng đến một số lượng lớn các hệ thống tương tự nhau (ví dụ: máy tính để bàn) và cũng nêu bật các thiết bị ngoại vi cực kỳ dễ bị tấn công.

Đặc trưng dịch vụ

Thiết lập đường cơ sở cho các lỗ hổng và các rủi ro bảo mật sau khi quét.

Sử dụng các công cụ thu thập lỗ hổng tốt nhất, cả nguồn mở và thương mại.

Loại bỏ các phát hiện nhầm và xác nhận hợp lệ các kết quả phát hiện bằng nhân công

Các lỗ hổng bổ sung không được tìm thấy bằng các công cụ quét sẽ được tìm thấy qua việc kiểm thử thủ công

Xác định mức độ nghiêm trọng thực tế bằng kiểm thử xâm nhập thông qua các khai thác được thiết kế tùy chỉnh và có trước

Phân loại mức độ nghiêm trọng của các phát hiện

Đề xuất khắc phục các lỗ hỗng bảo mật

Phân tích kết quả theo chuẩn ngành

Đối tượng đánh giá an toàn thông tin mạng LAN

Các mạng LAN, máy tính để bàn, máy trạm, máy tính xách tay, máy in, thiết bị mạng LAN, ứng dụng, dịch vụ, cổng, giao thức trong phạm vi tường lửa – phân tích không lọc:

Máy tính để bàn

Máy trạm

Máy tính xách tay

Máy chủ LAN

Thiết bị chuyển mạch

Máy in

Các thiết bị LAN khác

Hơn 100.000 lỗ hổng đã biết, lỗ hổng độc nhất từ các thiết kế tùy chỉnh, cấu hình và phần mềm

Tải miễn phí mẫu báo cáo đánh giá an toàn thông tin mạng LAN

Những thông lệ thực hành tốt về bảo mật mạng LAN và NAC

Tải về

NAC Kiểm tra điểm cuối và hơn thế nữa

Khía cạnh kiến trúc trong bảo mật mạng LAN:

Giải pháp In-Band so với giải pháp Out-of-Band

Thực thi chính sách dựa trên nhận dạng

Những thông lệ thực hành tốt về xác thực và kiểm soát truy cập

Khách hàng tin cậy VSEC

Câu chuyện thành công

Muốn xem thêm? Hãy xem tất cả CASE STUDIES

Cảm nhận của khách hàng

Dùng thử MIỄN PHÍ!