Đánh giá từng ứng dụng

Kiểm thử xâm nhập cho ứng dụng

Một ứng dụng web trung bình có 22,4 điểm yếu, trong khi 98% ứng dụng có ít nhất một rủi ro. Các ứng dụng quý giá của bạn có thể chịu nổi một cuộc tấn công mạng không? Thậm chí ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thì câu trả lời vẫn là “KHÔNG” đối với nhiều doanh nghiệp. Đừng lo, dịch vụ Đánh giá bảo mật ứng dụng của VSEC có thể giúp bạn tránh được tin tặc tấn công… Xem chi tiết tại đây

Đánh giá mã nguồn ứng dụng

Gần 700 loại nhược điểm trong phần mềm đã được MITRE phân loại trong dự án CWE của họ. Đây là tất cả những loại lỗi mà các nhà phát triển phần mềm có thể mắc phải và dẫn đến bảo mật kém. Mỗi nhược điểm như vậy đều rất khó nhận ra và nhiều trường hợp còn rất đánh lừa trực giác của chuyên viên. Các nhà phát triển phần mềm ít được đào tạo về những nhược điểm và vấn đề này, cả ở trường lẫn tại công sở…. Xem chi tiết tại đây!