Đánh giá hệ thống mạng

Kiểm thử xâm nhập cho máy chủ và thiết bị mạng

Khách hàng cung cấp các địa chỉ IP hoặc dải IP public trên Internet. VSEC sẽ thực hiện đánh giá từ bên ngoài, giả lập tấn công như một hacker. Kỹ sư VSEC sẽ tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật về hệ điều hành cũng như các dịch vụ đang sử dụng trên IP public, cố gắng tìm cách vượt qua các thiết bị bảo vệ từ bên ngoài… Xem chi tiết tại đây!

Đánh giá an toàn thông tin mạng LAN

Dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin mạng LAN của VSEC bao gồm phân tích lỗ hổng nội bộ và kiểm thử xâm nhập để đảm bảo các mạng nội bộ của người dùng được bảo mật tốt, bao gồm các hệ thống người dùng cuối…. Xem chi tiết tại đây!

Đánh giá an toàn thông tin mạng Wifi

Giải pháp cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng triển khai các cuộc tấn công nâng cao sử dụng giao diện web trực quan. Công cụ giúp đơn giản hóa truy cập, mở rộng tính năng công cụ. Giải pháp đã được sử dụng trong các cuộc kiểm tra thử nghiệm thâm nhập, đơn vị thực thi luật… với một nền tảng không dây linh hoạt cho hầu hết các kịch bản triển khai…. Xem chi tiết tại đây!