Các dịch vụ khác

Giám sát hệ thống web

Chỉ mất ít phút là nắm bắt tình trạng toàn bộ hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp

Cài đặt phần mềm và trình điều khiển đơn giản, cấu hình có giao diện thân thiện với người dùng

Giám sát đầy đủ máy chủ/máy chủ ảo Windows và Linux, ứng dụng, mạng, dịch vụ, web

Xem chi tiết tại đây!