Blog

Ngoài danh sách bạn đang nhìn thấy dưới đây, VSEC còn có nhiều bài viết khác trình bày bằng Tiếng Anh cho các Blogger nước ngoài tìm hiểu. Ấn () để tham khảo thêm.

Tháng 01 năm 2017, thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 đến 2020, tiền đề quan trọng cho phát triển giao dịch trực tuyến. Vị vậy, vấn đề an toàn an ninh thông tin khi giao dịch rất quan trọng. Tỉ lệ giao dịch trực tuyến ngày càng tăng, ngành thương mại điện tử thể hiện rõ nhất điều đó khi doanh số trong lĩnh vực này đạt hơn...