Blog

Ngoài danh sách bạn đang nhìn thấy dưới đây, VSEC còn có nhiều bài viết khác trình bày bằng Tiếng Anh cho các Blogger nước ngoài tìm hiểu. Ấn () để tham khảo thêm.

Nhờ người em hỗ trợ, tôi có được một sample mới

sử dụng CVE-2017-11882. Sample này có thay đổi chút về OLE object, init_key để decrypt binary cũng như các dropped binary so với mẫu tôi đã viết tại đây

Hmm…!!! Thực sự mà nói thì lâu rồi mình cũng không viết lách gì cả, hôm nay hạ quyết tâm lắm mới ngồi vuốt bàn phím được và có lẽ đây là lần đầu mình viết bài trên blog của công ty. Hồi còn là sinh viên mình cũng rất đam mê viết này viết kia, cứ khi nào tạch môn hoặc bị điểm D thì y như rằng mình lại có cảm hứng để viết. Giờ có khác chút là cứ hễ bị N/A hoặc duplicate là mình cũng lại viết…Cuộc sống mà!