BRAND GUILDELINE

Dưới đây là các tư liệu truyền thông chính thức và hướng dẫn sử dụng của Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC mà bạn có thể đưa vào trang web của mình, các ứng dụng, nền tảng hoặc các tài liệu in ấn.

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

Quy định khoảng cách an toàn:
Chữ “o” với chiều rộng = chiều cao = 1/3 kích thước Biểu Tượng
Khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo rằng biểu tượng luôn được thể hiện với mức độ rõ ràng và tác động về thị  giác lớn nhất. Không một yếu tố đồ họa nào được xâm phạm khu vực này.

KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU

Trong một số trường hợp logo phải sử dụng kích thước nhỏ để đảm bảo logo được nhìn rõ không mất nét cần tuân thủ một số quy định nhỏ nhất cho logo như sau:

Kích thước tối thiểu trong in ấn

Kích thước tối thiểu trong hiển thị

COLOR

Đây là bộ phối màu dựa trên những giá trị cơ bản và cốt lõi của doanh nghiệp. Đó là sự bền vững,
an toàn và chắc chắn. Bộ màu đem lại cảm giác về sự an toàn và chắc chắn, bên cạnh đó cũng thể
hiện được sự hiện đại khi chủ yếu thay đổi sắc độ của màu gốc

KIỂU CHỮ SỬ DỤNG 1

Quy chuẩn kiểu chữ không chân cho các phần cấu thành nên một văn bản truyền thông. Thông thường các trường hợp sử dụng bao gồm: Quảng cáo báo chí, banner, backdrop, giấy mời, thiệp chúc mừng…

KIỂU CHỮ SỬ DỤNG 2

Quy chuẩn kiểu chữ không chân cho các phần cấu thành nên một văn bản truyền thông. Thông thường các trường hợp sử dụng bao gồm: Quảng cáo báo chí, banner, backdrop, giấy mời, thiệp chúc mừng…