Nhập thông tin để download tài liệu

Năm 2021, VSEC đã thực hiện nhiều dự án ATTT cho các đơn vị thuộc đa dạng khối ngành nghề và quy mô hệ thống CNTT. Dưới đây là báo cáo tổng hợp về tình hình ATTT trong năm 2021 do VSEC thống kê và nhận định.

Vui lòng điền các thông tin sau để tiếp tục download miễn phí.