Nhập thông tin để download tài liệu

VSEC chính thức cho ra mắt Báo cáo An toàn thông tin 2021. Báo cáo mang lại cái nhìn tổng quan nhanh về những vấn đề đang được quan tâm trong ngành, đặc biệt là những số liệu quan trọng mà VSEC đã thống kê được thông qua các dự án ATTT cho các đơn vị thuộc đa dạng khối ngành nghề và quy mô hệ thống CNTT.

Vui lòng điền các thông tin sau để tiếp tục download miễn phí.