Đánh giá người dùng

Đánh giá

B4safe – Đánh giá an toàn thông tin cho người dùng

B4safe là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam nhằm bảo vệ người dùng trong doanh nghiệp khỏi mối nguy tấn công lừa đảo (phishing) qua thư điện tử, phương tiện liên lạc phổ biến nhất hiện nay. B4safe tác động trực tiếp vào nhận thức người dùng thông qua tình huống thực tế nên hiệu quả cao hơn so với phương pháp truyền thống. Một số điểm nổi bật của B4safe:

Tình huống thực tế tạo nhận thức sâu cho người dùng

Đo lường chi tiết nhận thức người dùng trong doanh nghiệp

Cân bằng chí phí và hiệu quả trong nâng cao khả năng tự vệ của người dùng