DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI

Với các dịch vụ ATTT của VSEC, các tổ chức và doanh nghiệp có cơ hội làm việc cùng những chuyên gia ATTT hàng đầu, giàu kinh nghiệm và đạt nhiều chứng chỉ chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dịch vụ, giải pháp và mô hình ATTT của VSEC bao gồm mạng lưới Trung tâm Giám sát và vận hành ATTT (SOC) theo tiêu chuẩn CREST UK – giúp tăng khả năng giám sát và phát hiện nhanh các mối đe dọa trong hệ thống của các doanh nghiệp và tổ chức, cùng với dịch vụ Chuyên gia ATTT giúp kiểm tra khả năng bảo mật của hệ thống CNTT doanh nghiệp.
SOC
Trung tâm giám sát và vận hành An toàn thông tin (ATTT) – SOC là một hệ thống giúp liên tục giám sát và cải thiện tình hình an ninh của tổ chức. Trung tâm giám sát và điều hành An toàn thông tin (SOC) của VSEC là sự kết hợp của quy trình – công nghệ – con người, cho phép phát hiện, phân tích và ứng phó sự cố hiệu quả.
RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT
VSEC cung cấp những Dịch vụ đánh giá ATTT bao gồm đánh giá công nghệ, môi trường và con người. Các dịch vụ đánh giá an ninh mạng của chúng tôi bao gồm: Dịch vụ Kiểm thử thâm nhập – Penetration Testing (Pentest) và Dịch vụ Red-team.
ĐÀO TẠO
VSEC cung cấp các dịch vụ đào tạo nâng cao nhận thức và kĩ năng về bảo mật, dựa trên nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ATTT cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hàng đầu Việt Nam.
TƯ VẤN
VSEC sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ATTT sẵn sàng tư vấn theo nhu cầu và ứng cứu khi tổ chức xảy ra sự cố.