Skip to main content
search
Category

Cảnh báo bảo mật

Cảnh báo bảo mật

Thực thi malware không cần Macros

Mới đây, hai chuyên gia nước ngoài là Etienne Stalmans, Saif El-Sherei đã công bố một tính năng của Microsoft Office, cho phép kẻ xấu có thể lợi dụng để thực thi malware mà không cần phải lừa người dùng cho phép chạy Macros để thực thi mã độc
VSEC MKT
04/10/2020