Skip to main content
search
Category

Blog

Blog

Các nguyên nhân chính gây ra rủi ro bảo mật

Vào một ngày hè cuối tháng 4/2017, ông Trương Đức Lượng, Giám đốc Công ty VSEC, đã có một bài chia sẻ về đề tài rất nóng hiện nay là rủi ro bảo mật thông tin tại một cuộc hội thảo nhỏ do VSEC tổ chức tại Hà Nội, Việt…
VSEC MKT
10/04/2021
Blog

Hợp ngữ MIPS (P1)

Nói đến bộ tập lệnh thì có 2 loại là CISC và RISC. - CISC được sử dụng chủ yếu trên các máy tính cá nhân và server lý do đơn giản là bộ tập lệnh này nhiều và rất phức tạp dẫn đến tiêu tốn tài nguyên và điện…
VSEC MKT
26/12/2020
Blog

Script Gadgets Bypass XSS mitigations

Việc sửa lỗi đôi khi trở nên khó khăn vì một số lý do. Từ đó, những phương pháp tránh khai thác cũng như phòng chống được sử dụng tới. Một số phương pháp phòng chống XSS có thể kể tới như:
VSEC MKT
03/12/2020