Skip to main content
search
Category

Blog

BlogVSEC LABS

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH RED TEAM

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH RED TEAM Thuật ngữ Red Team được sáng tạo ra từ lĩnh vực quân sự. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quân đội Hoa Kỳ có một hệ thống quân sự với trang thiết bị đầy đủ và tiên tiến. Tuy nhiên, không có một cách…
VSEC MKT
24/05/2023
BlogVSEC LABS

HÀNG TRIỆU TRANG WEB ĐANG GẶP RỦI RO

WordPress hiện nay là một trong những nền tảng website được sử dụng phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Chính vì thế,  đây cũng là nơi để các hacker tập trung và khai thác dữ liệu. Các tác nhân đe dọa không xác định đang tích…
VSEC MKT
09/04/2023