Skip to main content
search
All Posts By

VSEC MKT

Sự kiện VSECTin tứcVSEC LABS

VSEC đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Ngày 4/8/2022 tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm mục tiêu đánh giá kỹ năng thực chiến an toàn thông tin thông qua diễn tập tình huống ứng cứu xử lý sự cố, đảm…
VSEC MKT
05/08/2022