Skip to main content
search
All Posts By

VSEC MKT

Blog

Hành trình tìm kiếm CVE của Joomla (Phần 2)

Như phần trước đã đề cập, ở Joomla cho quản trị backend sẽ là 3 quyền: Manager để quản lý các bài viết, Administrator để quản lý người dùng và thêm vài chức năng riêng, còn cấp cao nhất là người dùng Super User thì sẽ làm mọi thứ, bao…
VSEC MKT
12/08/2020