Điều khoản bảo mật

VSEC cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách này đưa ra cơ sở dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc bạn cung cấp sẽ được xử lý bởi chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây để hiểu quan điểm của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó. Khi bạn truy cập https://vsec.com.vn/ (“Trang web”) là bạn đang chấp nhận và đồng ý với các thông lệ được mô tả trong chính sách này.

Dữ liệu cá nhân của bạn được kiểm soát bởi VSEC, một công ty đăng ký tại Việt Nam (số đăng ký 0101724513) có trụ sở đăng ký tại Biệt thự số 26 – BT2- Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin về bạn chúng tôi có thể lưu trữ.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân sau đây của bạn:

 • Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn bằng cách điền các mẫu đơn trên trang web hoặc bằng cách tương ứng với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc bằng cách khác. Điều này bao gồm thông tin bạn cung cấp khi bạn:
  • Yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
  • Chọn để tải xuống tài liệu hoặc phần mềm và hỗ trợ liên quan;
  • Đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi, bản tin hoặc bản tin;
  • Đăng ký tham dự một cuộc hội thảo hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;
  • Tương tác với chúng tôi trên các mạng xã hội (như Facebook hoặc LinkedIn);
  • Báo cáo sự cố với Trang Web của chúng tôi.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web, thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web, địa chỉ IP, vị trí, thời gian, trình duyệt bạn sử dụng, hệ điều hành của bạn hoặc các trang bạn truy cập
 • Lưu ý rằng chúng tôi có thể giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại cho mục đích đào tạo và cả thiện chất lượng

Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn

Ngoài việc sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn theo các cách sau:

 • Theo dõi và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và Website của chúng tôi;
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những gì bạn đã sử dụng , thắc mắc hoặc chúng tôi cảm thấy nó có thể có ích cho bạn;
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi về các dịch vụ của chúng tôi;
 • Quản lý trang web và các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, thống kê và điều tra;
 • Cho phép chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Cookies

 • vsec.com.vn dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách.
 • Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách.
 • Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của quý khách khi truy cập tại website www.vsec.com.vn hoặc viếng thăm website www.vsec.com.vn lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.
 • Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website www.vsec.com.vn.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, như là công ty mẹ và công ty con của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 • Nếu VSEC hoặc tài sản chủ yếu được mua bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • Chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân theo nghĩa vụ pháp lý; để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của VSEC, khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền cá nhân của các thành viên

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao của tất cả các dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn. Có thể mất một khoản phí nhỏ để thực hiện cho dịch vụ này. Nếu bạn muốn có một bản sao của thông tin được lưu giữ hoặc muốn chúng tôi chỉnh sửa, sửa đổi hoặc cập nhật thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@vsec.com.vn hoặc viết thư về cho chúng tôi tại địa chỉ. Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam, tầng M, Toà nhà N01A – Golden Land , 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam

Trang web có thể, đôi khi, có liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết tới bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách này. Hãy kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình đến những trang web trên.

Liên hệ

Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam

Văn phòng : Tòa N01A – Tầng M – Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Email Hỗ trợ : support@vsec.com.vn

Sales: contact@vsec.com.vn

Điện thoại: 04.73082299 – Hotline: 0904.861.337